دپارتمان عمران

تعداد بازدید:۱۷۷۱

   

خانه عمران گرگان 

ردیف

نام دوره

ساعت

1

نقشه خوانی و درک نقشه کشی شامل: آشنایی با علایم و اصطلاحات نقشه های ساختمانی بر اساس استاندارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

20

2

ضوابط ساخت و ساز شهری (آشنایی با قوانین ساخت وساز شهری وضوابط شهرداریها براساس بخشنامه های موجود در شهرداری)

15

3

آموزش اتوکد دوبعدی

30

4

آموزش اتوکد سه بعدی

18

5

تحلیل و طراحی سازه‌ها با نرم‌افزار SAP2000(مقدماتی ومتوسطه)

40

6

آموزش گام به گام تحلیل و طراحی ساختمان‌ها با نرم‌افزار ETABS&SAFE

(ویژه انجام پروژه های دانشگاهی)

20

7

تحلیل و طراحی ساختمان‌ها با نرم‌افزار ETABS&SAFE به همراه آموزش ترسیم نقشه‌های اجرایی براساس مباحث 92 و 2800- ویرایش چهارم

50

8

آموزش جامع نرم افزارهای محاسباتیETABS&SAFE  به همراه آموزش ترسیم نقشه‌های اجرایی

80

9

تحلیل و طراحی ساختمان‌ها با نرم‌افزار ETABS&SAFE (پیشرفته)

30

10

طراحی سازه های فولادی به روش LRFD با نرم افزار ETABS

8

11

طراحی اتصالات در سازه های فولادی

30

12

دوره تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم و مبحث 6 ویرایش 92(تفسیر نرم افزاری)

10

13

آموزش کاربردی و تخصصی نرم‌افزار ABAQUS

30

14

آموزش تحلیل اجزاء محدود با نرم افزار ANSYS

30

15

آموزش کاربردی و تخصصی نرم افزار Opensees

20

16

آموزش تحلیل غیرخطی و ارزیابی سازه ها براساس عملکرد با نرم افزار Sap

16

17

آموزش کاربردی و تخصصی نرم افزار Openfoam

24

18

مدیریت ایمنی در کارگاههای ساختمانی(HSE)فشرده

16

19

دوره جامع متره برآورد شامل: آشنایی حرفه‌ای با فهرست بهاء، تهیه صورت وضعیت، متره و برآورد، شرایط عمومی و خصوصی پیمان، انجام مناقصه ها، تعدیل و ... و انجام یک پروژه اجرایی

40

20

آموزش نرم افزار TAKSA(صورت وضعیت)

10

21

دوره برآورد مصالح و تهیه انواع لیستوفر

10

22

آموزش نرم افزار SSiim&Tecplot

15

23

آموزش نرم افزار Fluent & gambit

20

24

تفسیر شیتهای آزمایشگاهی

15

25

نقشه کشی تاسیسات

20

26

بازرسی جوش به روش چشمی VT  (دوره بین المللی)

30

27

آموزش نرم افزار PLAXIS

25

28

آموزش کاربردی GIS

30

مرکــــز آموزشی خانــــــــــــه عمران

 

017-32235103

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۰