آمادگی آزمون نظارت- اجرا عمران

تعداد بازدید:۱۷۶۴

کد C-1403

آمادگی آزمون نظارت-اجرا عمران تیرماه 1403

 

نام درس

تعداد ساعت کلاس

روز و ساعت کلاس

تاریخ شروع کلاس

مباحث2-5-7-8-12-19-21-22 و

مباحث 6-9-10-11-2800

راهنمای جوش و اتصالات جوشی -

قانون نظام مهندسی+پیوست 6 آیین نامه 2800 +دیوار محوطه-

120

16:00-20:30

اردیبهشت ماه

مباحث 3-4-13-14-16-17-18-20

6مرحله آزمون آزمایشی+ آزمونک های کلاسی

*روز و ساعت کلاسها ممکن است با توجه به ثبت نام کنندگان تغییر نماید.

در این دوره خواهید داشت:

  • مجموعه کامل تست آزمون های دوره های گذشته و تستهای تالیفی
  • آموزش تست زنی بدون استفاده از کلیدواژه
  • فهرست موضوعی جامع مباحث
  • آزمون های مرحله ای و جامع
  • تدریس مفهومی و کاربردی مباحث برای قبولی در آزمون ها و روشهای رسیدن سریع به پاسخ
  • لیبل مباحث
  • کلیدواژه جامع آزمون

با بالاترین آمار قبولی از سال 1392

 

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

کد E-1400

آمادگی آزمون نظارت-اجرا عمران نوبت دوم

شروع کلاس :دی ماه 1400

نام درس

تعداد ساعت کلاس

روز و ساعت کلاس

تاریخ شروع کلاس

مباحث2-5-7-8-12-21-22 و

مباحث 6-9-10-11-2800

راهنمای جوش و اتصالات جوشی -

قانون نظام مهندسی

110

16:00-20:30

دی ماه

مباحث 4-13-14-16

6مرحله آزمون آزمایشی+ آزمونک های کلاسی

*روز و ساعت کلاسها ممکن است با توجه به ثبت نام کنندگان تغییر نماید.

با بالاترین آمار قبولی از سال 1392

 

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

کد A-1400

آمادگی آزمون نظارت-اجرا

شروع کلاس :خرداد ماه 1400

نام درس

تعداد ساعت کلاس

روز و ساعت کلاس

تاریخ شروع کلاس

 

مباحث2-5-7-8-12-21-22 و

مباحث 6-9-10-11-2800

راهنمای جوش و اتصالات جوشی -

قانون نظام مهندسی

 

 

110

 

 

 

 

16:00-20:30

 

 

 خردادماه

مباحث 4-13-14-16

6مرحله آزمون آزمایشی+ آزمونک های کلاسی

*روز و ساعت کلاسها ممکن است با توجه به ثبت نام کنندگان تغییر نماید.

با بالاترین آمار قبولی از سال 1392

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کد B

آمادگی آزمون نظارت-اجرا

شروع کلاس :اسفند ماه 99

نام درس

تعداد ساعت کلاس

روز و ساعت کلاس

تاریخ شروع کلاس

 

مباحث2-5-7-8-12-21-22 و

مباحث 6-9-10-11-2800

راهنمای جوش و اتصالات جوشی -

قانون نظام مهندسی

 

 

110

 

 

 

 

16:00-20:30

 

 

 اسفند ماه

مباحث 4-13-14-16

6مرحله آزمون آزمایشی+ آزمونک های کلاسی

*روز و ساعت کلاسها ممکن است با توجه به ثبت نام کنندگان تغییر نماید.

با بالاترین آمار قبولی در سال های گذشته

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

کد A

آمادگی آزمون نظارت-اجرا- نوبت اول سال "99"

شروع کلاس :خرداد ماه

نام درس

تعداد ساعت کلاس

روز و ساعت کلاس

تاریخ شروع کلاس

 

مباحث5-7-8-12-21-22 و

مباحث 6-9-10-11-2800

راهنمای جوش و اتصالات جوشی -قانون نظام مهندسی

 

 

100

 

 

 

 

16:30-20:30

 

 

 خردادماه

مباحث 4-13-14-16

سه مرحله آزمون جامع آزمایشی+ آزمونک های کلاسی

*روز و ساعت کلاسها ممکن است با توجه به ثبت نام کنندگان تغییر نماید.

با بالاترین آمار قبولی در سال های گذشته

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

کد A

آمادگی آزمون نظارت-اجرا- نوبت دوم سال "98"

شروع کلاس :آذرماه

نام درس

تعداد ساعت کلاس

روز و ساعت کلاس

تاریخ شروع کلاس

 

مباحث5-7-8-12-21-22 و

مباحث 6-9-10-11-2800

راهنمای جوش و اتصالات جوشی -قانون نظام مهندسی

 

 

100

 

 

 

 

16:30-20:30

 

 

 آذرماه

مباحث 4-13-14-16

سه مرحله آزمون جامع آزمایشی+ آزمونک های کلاسی

*روز و ساعت کلاسها ممکن است با توجه به ثبت نام کنندگان تغییر نماید.

با بالاترین آمار قبولی در سال های گذشته

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

کد A

آمادگی آزمون نظارت-اجرا- نوبت اول سال "95"

شروع کلاس 23 خردادماه

نام درس

تعداد ساعت کلاس

روز و ساعت کلاس

تاریخ شروع کلاس

تحلیل سازه ها

مباحث5-7-8-12-21-22 و

مباحث 6-9-10-11-2800

راهنمای جوش و اتصالات جوشی -قانون نظام مهندسی

 

 

100

 

 

 

 

16:30-20

 

 

 23/03/95

مباحث 4-13-14-16

پنج مرحله آزمون آزمایشی+ آزمونک های کلاسی

*روز و ساعت کلاسها ممکن است با توجه به ثبت نام کنندگان تغییر نماید.

با بالاترین آمار قبولی در سال های گذشته

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

خانــــــــــــــه عمران گرگان

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 32235103-017 تماس حاصل فرمایید.

کلید واژه ها: نظارت اجرا عمران آزمون نظام مهندسی

آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۴۰۳