آمادگی آزمون تاسیسات برقی

تعداد بازدید:۹۰۷

 

دوره آمادگی آزمون ورود به حرفه «پایه 3»

نظام مهندسی ساختمان _ اسفند سال 95

تاسیسات برقی -گرگان

 

 

نام درس

روز کلاس

شروع کلاس

طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها و راهنمای آن ، جریان ضعیف، نکات مبحث 3,13مقررات ملی ساختمان

مبحث پانزدهم (اسانسورها و پله های برقی)

 

 

دو جلسه در هفته

 

 

95/10/14

 

 

 

مجموع ساعات دوره

40 ساعت

* مسائل اجرایی در کلاس پوشش داده میشود.

 

خانه عمران

تلفن: 32235103_017

بازگشت به صفحه قبل

آخرین ویرایش۱۵ شهریور ۱۴۰۰