آمادگی آزمون رشته طراحی معماری

تعداد بازدید:۹۶۶

 

 

دوره آمادگی آزمون ورود به حرفه «پایه 3» گرگان

نظام مهندسی ساختمان _ سال 1402

طراحی معماری

زمان برگزاری

مدت دوره

از اردیبشهت 1402

ساعت 15-20

50

 

مرکز آموزشی خانه عمران گرگان

تلفن: 32235103_017  

آخرین ویرایش۲۰ بهمن ۱۴۰۱