مطالب مرتبط با کلید واژه

معماری


آمادگی آزمون رشته نظارت و اجرا معماری

آمادگی آزمون نظارت و اجرا معماری نوبت تیرماه 1403 کد 1403-A   نام درس تعداد ساعت کلاس روز و ساعت کلاس تاریخ شروع کلاس مباحث 2-3-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22  و راهنمای جوش و اتصالات جوشی - قانون نظام مهندسی+پیوست6 آیین نامه 2800+ دیوار محوطه + ضوابط افراد معلول به همراه ...

مجموعه تست مبحث ۹ ویرایش ۹۹ عمران

این مجموعه تست، شامل 215 تست از مبحث 9 ویرایش 99با پاسخنامه تشریحی می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی طرح شده است. ویژگی برتر مجموعه ...

مجموعه تست مبحث ۵ ویرایش ۹۶

این مجموعه تست، شامل 206 تست از مبحث 5 با پاسخنامه می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی، طرح شده است. هزینه مجموعه 15000 تومان می ...

مجموعه تست مبحث ۸ ویرایش ۹۸

این مجموعه، شامل 210 تست از مبحث 8ویرایش 98 با پاسخنامه تشریحی می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی، طرح شده است. ویژگی برتر مجموعه ...

مجموعه تست مبحث ۱۲

این مجموعه تست، شامل 209 تست از مبحث 12 با پاسخنامه تشریحی می باشد.   هزینه مجموعه 18000 تومان می باشد. برای خرید مجموعه ، لینک زیر را کلیک کنید.   خرید تستهای مبحث 12     خرید کتاب جامع تست نظارت و اجرا عمران خرید ...

مجموعه تست مبحث ۱۴ ویرایش ۹۶

این مجموعه تست، شامل 275 تست از مبحث 14 با پاسخنامه تشریحی می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی طرح شده است.(حدود 200 تست تالیفی ...

مجموعه تست مبحث ۱۵ ویرایش ۹۲

این مجموعه تست، شامل  140 تست از مبحث 15 با پاسخنامه تشریحی می باشد. سعی شده است سوالات از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی نیز، طرح شده است. هزینه مجموعه تست با ...

مجموعه تست مبحث ۱۶ ویرایش ۹۶

این مجموعه تست، شامل دو مجموعه ی 130+118تست (مجموعا بیش از 248 تست) از مبحث 16 ویرایش 96 با پاسخنامه می باشد. مجموعه 130 تستی اکثرا شامل سوالات ادوار گذشته آزمونهای نظام مهندسی می باشد. مجموعه 118 تستی نیز ...

مجموعه تست مبحث ۱۷ (لوله کشی گاز طبیعی) - ویراش ۱۴۰۱

این مجموعه تست، شامل 128 تست از مبحث 17 با پاسخنامه تشریحی می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی طرح شده است. هزینه مجموعه تست 35000 ...

مجموعه تست مبحث ۱۸ ویرایش ۹۶

این مجموعه تست، شامل 100 تست از مبحث 18با پاسخنامه تشریحی می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی، طرح شده است. هزینه مجموعه 18000 تومان می ...

مجموعه تست مبحث ۲۰ ویرایش ۹۶

این مجموعه تست، شامل 84 تست از مبحث 20 با پاسخنامه می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی، طرح شده است.(شامل 32 تست از دوره ...

مجموعه تست مبحث ۲۱ ویرایش ۹۵

این مجموعه تست، شامل 104 تست از مبحث 21 با پاسخنامه تشریحی می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی، طرح شده است. این مجموعه تست ...

مجموعه تست مبحث جوش

این مجموعه تست، شامل 191 تست از مبحث جوش با پاسخنامه می باشد.   هزینه مجموعه 17000 تومان می باشد. برای خرید مجموعه ، لینک زیر را کلیک کنید. خرید تستهای مبحث جوش     خرید کتاب جامع تست نظارت و اجرا عمران خرید کتاب ...

مجموعه تست مبحث ۲ و قانون نظام مهندسی

این مجموعه تست، شامل 165 تست از مبحث 2 و قانون نظام مهندسی با پاسخنامه می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب در کنار تستهای دوره های گذشته جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر ...

مجموعه تست پیوست ۶ آیین نامه ۲۸۰۰

این مجموعه تست، شامل 43 تست از پیوست 6 آیین نامه 2800 با پاسخنامه می باشد.   سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی، طرح شده است. هزینه 12000 ...

مجموعه تست از شرایط عمومی پیمان

مجموعه تست، شامل 93 تست از نشریه شرایط عمومی پیمان با پاسخنامه می باشد. این مجموعه تست علاوه برا آزمون نظام مهندسی ، برای آزمون کارشناسی رسمی نیز قابل استفاده است. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع ...

مجموعه تست مبحث ۱۳ ویرایش ۹۵

این مجموعه تست، شامل 108 تست از مبحث 13 با پاسخنامه می باشد. سعی شده است سوالات از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی طرح شده است. هزینه مجموعه  17000 تومان می باشد. برای ...

مجموعه تست مبحث ۱۱ ویرایش ۱۴۰۰

این مجموعه، شامل 106 تست از مبحث 11 ویرایش 1400 (طرح و اجرای صنعتی ساختمان) با پاسخنامه تشریحی می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود. براساس نگرش سالهای اخیر آزمون از نظر پیچیدگی، ...

مجموعه تست مبحث ۷ ویرایش ۱۴۰۰

این مجموعه، شامل 127 تست از مبحث 7ویرایش 1400 (ژئوتکنیک و مهندسی پی) با پاسخنامه تشریحی می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود. براساس نگرش سالهای اخیر آزمون از نظر پیچیدگی، تستهای تالیفی، ...

مجموعه تست تالیفی دیوار محوطه

این مجموعه تست، شامل 40 تست از کتاب راهنمای طراحی و اجرای دیوار محوطه با پاسخنامه می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی، طرح شده است. هزینه ...

مجموعه تست ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری افراد معلول

مجموعه تست ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری افراد معلول

این مجموعه تست تالیفی، شامل 81 تست از کتاب " ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری افراد معلول" با پاسخنامه می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی، ...