مطالب مرتبط با کلید واژه

آزمون نظام مهندسی


آمادگی آزمون رشته نظارت و اجرا معماری

آمادگی آزمون نظارت و اجرا معماری نوبت تیرماه 1403 کد 1403-A   نام درس تعداد ساعت کلاس روز و ساعت کلاس تاریخ شروع کلاس مباحث 2-3-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22  و راهنمای جوش و اتصالات جوشی - قانون نظام مهندسی+پیوست6 آیین نامه 2800+ دیوار محوطه + ضوابط افراد معلول به همراه ...

آمادگی آزمون نظارت- اجرا عمران

کد C-1403 آمادگی آزمون نظارت-اجرا عمران تیرماه 1403   نام درس تعداد ساعت کلاس روز و ساعت کلاس تاریخ شروع کلاس مباحث2-5-7-8-12-19-21-22 و مباحث 6-9-10-11-2800 راهنمای جوش و اتصالات جوشی - قانون نظام مهندسی+پیوست 6 آیین نامه 2800 +دیوار محوطه- 120 16:00-20:30 اردیبهشت ماه مباحث 3-4-13-14-16-17-18-20 6مرحله آزمون آزمایشی+ آزمونک های کلاسی *روز و ساعت ...

مجموعه تست مبحث ۱۰ (عمران) ویرایش ۱۴۰۱

این مجموعه تست، شامل 296 تست از مبحث 10 با پاسخنامه تشریحی می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی، طرح شده است.این مجموعه شامل تستهای ...

مجموعه تست مبحث ۲۱ ویرایش ۹۵

این مجموعه تست، شامل 104 تست از مبحث 21 با پاسخنامه تشریحی می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی، طرح شده است. این مجموعه تست ...

مجموعه تست از شرایط عمومی پیمان

مجموعه تست، شامل 93 تست از نشریه شرایط عمومی پیمان با پاسخنامه می باشد. این مجموعه تست علاوه برا آزمون نظام مهندسی ، برای آزمون کارشناسی رسمی نیز قابل استفاده است. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع ...