مطالب مرتبط با کلید واژه

تست پیوست 6 آیین نامه 2800


مجموعه تست پیوست ۶ آیین نامه ۲۸۰۰

این مجموعه تست، شامل 43 تست از پیوست 6 آیین نامه 2800 با پاسخنامه می باشد.   سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی، طرح شده است. هزینه 12000 ...