مطالب مرتبط با کلید واژه

تست مبحث 20


مجموعه تست مبحث ۲۰ ویرایش ۹۶

این مجموعه تست، شامل 84 تست از مبحث 20 با پاسخنامه می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی، طرح شده است.(شامل 32 تست از دوره ...